Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Pokladňa

Kategórie

Výrobcovia

Sledujte nás na Facebooku

SUKL Certifikovaná Lekáreň

Odber noviniek

Free Prestashop Modules

Prehlásenie o súkromí

Ochrana osobných údajov

Zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v internetovej lekárni lekaren1.sk a internetovalekaren.com zabezpečuje Lekáreň Medical Park, poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti (licencia č. 02504/2016/ODDSSZ-013 zo dňa 06/10/2016 P98084160301  držiteľ: AYKUT s.r.o.), Bernolaková 14/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO 45358788, DIČ 2022944649, IČ DPH SK2022944649

Spoločnosť AYKUT s.r.o. / Lekáreň Medical Park ako prevádzkovateľ internetového obchodu  lekaren1.sk a InternetovaLekaren.com sa zaväzuje k nižšie uvedenému. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím. Osobné údaje zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje: Meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, emailovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho a používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Údaje o Vašej činnosti – Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databázy a nie sú poskytované tretím stranám. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.

Cookie (EU Cookie Law) – Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo používanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb nákupného košíka, na výber tovaru, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Váš súhlas – Používaním internetového obchodu internetovalekaren.com súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Záverečné ustanovenia – Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ tejto stránky si vyhradzuje zmenu pravidiel na nej uvedených.